Info@drnamazi.com

09126407020


تکنیک های مدرن مذاکره

 

آیا می دانید بسیاری از هزینه هایی که شرکت ها برای جذب مشتری میکنند برای این است که مشتری را جذب کنند. مهمترین لحظه ای که در این میان وجود دارد زمانی است که با مشتری در حال مذاکره هستید. در این زمان هزینه های زیادی از شرکت ها هدر میرود به دلیل این که مذاکره استاندارد و موثری با مشتری ندارند. مذاکرات با مشتری هم میتواند در تعامل با مشتری در پرزنت یک محصول باشد و هم میتواند مذاکره ای حیاتی در ارتباط با یک قرارداد کاری بزرک باشد. در هر صورت شیوه های جدید مذاکره می تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت مذاکره کننده داشته باشد.

تیم تخصصی مابا آبدیت کردن خود زیر زیر نظر دکتر کلایو ریچ استاده مذاکره دانشگاه اکسفورد و یکی از نوابغ مذاکره جهان  پیشرفته ترین روشهای مذاکره موفق را به شما آموزش می دهد و پس از آن شما می توانید بر جلسه مذاکره تسلط پیدا کرده وبه موفقیت چشمگیری در مذاکرات دست پیدا کنید.