Info@drnamazi.com

09126407020


کنترل هزینه تبلیغات

نرم افزاری ناب برای کلیه مشاغل:

این نرم افزار بسیار حرفه ای طراحی شده است و تحت وب می باشد. شما در هر شغلی که باشید مهمترین چیزی که با آن سرو کار دارید هزینه تبلیغات است. چه بسا بسیاری از کسب و کارها تبلیغات مختلفی انجام میدهند و بدون رصد کردن فید بک آن به تبلیغات خود ادامه میدهند و ناگهان متوجه می شوند که چه ضرر بزرگی کرده اند.

شما با داشتن این نرم افزار به راحتی میتوانید گزارش گیری کنید که هر تبلیغی که انجام داده این چقدر به شما سود رسانده است .  با این نرم افزار بسیار کاربردی میتوانید متوجه بشوید که از چه روشهایی برای تبلیغات هزینه کرده این  و هر روش آیا برای شما سود آور بوده یا اینکه ضرر کرده اید. با رصد کردن گزارش ها به راحتی در ابتدای هر ماه می توانید برنامه ریزی کنید که کدام تبلیغات را انجام بدهید و جلوی کدام تبلیغات را بگیرید و در مجموع کسب و کار شما به سرعت رشد پیدا می کند.

برای آشنایی بیشتر از طرز کار این نرم افزار قدرتمند کارشناسان ما پاسخگو می باشند.