Info@drnamazi.com

09126407020


سخنران نقره ای

سخنرانی و صحبت کردن در جمع یکی از تخصص هایی است که کمک بزرگی به موفقیت در کسب و کار دارد. در این راستا کلاس آموزشی سخنرانی به صورت خصوصی زیر نطرمحمدرضانمازی برگزار می گردد. این کلاسهای به صورت صد در صد عملی برگزار میگردد.

زمان : 4 ماه

ماهیانه دو جلسه

هزینه : 9 میلیون تومان