Info@drnamazi.com

09126407020


سخنران الماس

سخنرانی و صحبت کردن در جمع یکی از تخصص هایی است که کمک بزرگی به موفقیت در کسب و کار دارد. در این راستا کلاس آموزشی سخنرانی به صورت خصوصی زیر نطرمحمدرضانمازی برگزار می گردد. این کلاسهای به صورت صد در صد عملی برگزار میگردد.

همچنین هنر جویانی که سخنرانی را در این پکیج آموزش می بینند در 7 سخنرانی در ایران و 2 سخنرانی خارج کشور به همراه محمدرضانمازی سخنرانی دارند.همه چی برای آنان مهیا شده و بر روی استیج میروند

زمان : 5 ماه

ماهیانه دو جلسه

هزینه : 55 میلیون تومان