Info@drnamazi.com

09126407020


مشاوره برندسازی سالن های زیبایی

سالن های زیبایی در مارکت امروز با گذشته خیلی فرق کرده اند. مشتریان در این صنف هم سلایق و علایقشان با گذشته متفاوت بوده و روش های سالهای پیش دیگه جواب نمیده. .

در بیشتر مواقع به رقم حضور مشتری و در کمال تعجب رضایت وی از خدمات ارائه شده ، بازگشت دوباره صورت نمی گیرد. و بیشتر مشتریان تنها یک بار از خدمات سالن های زیبایی استفاده می کنند. واقعا دلیل این اتفاق چیست؟ آیا غیر از این است که این صنف در نگهداری مشتری بسیار کمتر از جذب آن سرمایه گذاری کرده اند؟ بخش مهمی که اکثر موارد سرمایه مادی و معنوی بسیاری می طلبد و اکثر مواقع نادیده گرفته می شود.مجموعه ما با توجه به سوابق تخصصی خود در زمینه برندسازی مصمم است تجارب حرفه ای خود را در اختیار فعالان این صنف قرار داده تا بتوانند خدمات خود را بهتر و شایسته تر در اختیار هموطنان قرار دهند و در نهایت نتیجه بهتری حاصل گردد.