Info@drnamazi.com

09126407020


مشاوربرندینگ

 

  

 برندسازی فرآیندی است که در آن یک نام تبدیل به یک برند معتبر می گردد به این طریق که با تدوین یک استراتژی از پیش تعیین شده صفت و ویژگی بارز مورد نظر درباره آن محصول در مخاطبان ذهنیت سازی می گردد. برندسازی محصول یکی از شاخه های برندسازی است که از طریق روش های حرفه ای می تواند جایگاه محصول را در ذهن مخاطب ثبت و ارزشمند نماید.برای برند سازی محصولات یا خدمات خود با ما تماس بگیرید. تیم متخصص ما با سالها تجربه در زمینه برندسازی به شما کمک میکند که برند خود را با سرعت گسترش داده و آنرا محبوب نمایید. در حوزه برندسازی به دو صورت میتوانیم همکاری داشته باشیم یا اینکه برندی که در حال حاضر دارید را ارتقا دهیم و یا این که برندی از صفر و بدون هیچ زمینه قبلی  را استارت زده و آنرا به سرعت بزرگ کنیم.