Info@drnamazi.com

09126407020

مشاهده فایل تصویری

همایش بزرگ ارتباط با مشتری

سخنرانی در شیراز

سمینار ارتباطات مدرن با مشتری در شیراز برگزار شد

Loading the player...

همایش بزرگ ارتباط با مشتری

همایش بزرگ تکنیک های شگفت زده کردن مشتری در تهران با حضور مدیران برندهای بزرگ پایتخت
Loading the player...

Loading the player...

Loading the player...
قبلی 1 بعدی